یکشنبه / ۳۱ تیر / ۱۴۰۳
×
زهرا سعیدی

«زهرا سعیدی» منتخب مردم مبارکه در انتخابات مجلس ۱۴۰۲

زهرا سعیدی در حوزه انتخابیه مبارکه به مجلس راه یافت.