- سیمای استان - https://simayeostan.ir -

بازدید شهردار مبارکه از اجرای طرح منع تردد در پلیس راه اصفهان – شیراز