- سیمای استان - http://simayeostan.ir -

اطلاعیه/تایید و تصویب دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹

بسمه تعالی

در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مبارکه به استناد مصوبه شماره ۹۸/۱۸۳۰  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای اسلامی شهر و نامه شماره ۲۰/۱/۱۰۲۵۳۷مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴  استانداری اصفهان، تایید و تصویب گردید%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مبارکه