- سیمای استان - http://simayeostan.ir -

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری شب عاشورای حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه (سری اول)