۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۸:۵۰ ]

تابلوهای فرهنگ شهروندی شهر مبارکه تغییر کرد.

سیمای استان – با موضوع عیدانه فرهنگی ; تابلوهای فرهنگ شهروندی سطح شهر مبارکه تغییر کرد.

ارسال دیدگاه